Historia przedszkola

Przedszkole w Humniskach otwarte zostało 1 lutego 1959 roku. Read more on the subject of quick hits slot.  Budynek wybudowany został przez Kopalnictwo Naftowe.

Początkowo utworzono 2 oddziały dzieci 6-cio letnich ,po 35 dzieci w grupie. Pierwszym dyrektorem przedszkola była pani Maria Dudek .Pracowała razem z panią Haliną  Dudycz. W 1973 roku przedszkole przeszło pod Wydział Oświaty  w Brzozowie .Zatrudniono również kolejnego pracownika –panią Teresę Łuczycką. Zmodyfikowano też nazwę placówki. Jego pełna nazwa brzmi Przedszkole Samorządowe nr 1 w Humniskach. W latach 1984 -2004 funkcję dyrektora pełniła pani Zofia Gołąbek. w latach 2004 – 2021 r. dyrektorem przedszkola była pani Danuta Kędra. Od września 2021 przedszkole przestało pełnić rolę samodzielnej placówki , pozostając jednak nadal w tym samym budynku. . Przedszkole Samorządowe nr 1 w Humniskach zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 1 i obecnie tworzy Zespół Szkolno – Przedszkolny w Humniskach. Funkcję dyrektora pełni pan Lucjan Czech. Planowane jest wybudowanie nowego przedszkola .

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00. Placówka nasza zapewnia opiekę 75 dzieciom w trzech oddziałach. Do realizacji zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych posiadamy 3 sale zabaw. Pomieszczenia są duże i słoneczne, wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowatorskich metod i form pracy na bieżąco wzbogacanych o wszelkie innowacje pedagogiczne. Zapewniamy dzieciom właściwe warunki rozwoju, wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa w miłej i przyjaznej atmosferze.

Kilka zdjęć z dawnych czasów

Tradycje świąteczne nie były obce ówczesnym przedszkolakom.

Przed świętami Bożego Narodzenia Mikołaj odwiedzał dzieci przedszkola, a w oczekiwaniu na święta Wielkanocne przedszkolaki przygotowywały koszyki Wielkanocne.

 Nauczyciele byli bardzo kreatywni i aktywnie uczestniczyli w przedstawieniach przygotowywanych wspólnie z dziećmi.

W ramach wychowania zdrowotnego dzieci spędzały czas na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

Po skończonej pracy nauczycielki pielęgnowały ogródek mieszczący się w ogrodzie przedszkolnym.

Kadra przedszkola

Dyrektor przedszkola:

mgr Lucjan Czech – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:

mgr Danuta Kędra – nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Sadowska- nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Sokołowska – Supel – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Milczanowska – nauczyciel mianowany

Ewa Irzyk – nauczyciel mianowany

mgr Magdalena Zych – nauczyciel stażysta

Pracownicy administracji i obsługi:

Wiesława Winiarska – pomoc nauczyciela

Natalia Sąsiadek – pomoc nauczyciela

Katarzyna Tesznar – indendent

Urszula Bryś – kucharka

Agnieszka Krowiak – pomoc kuchenna / woźna

Roman Konieczko – konserwator

Grupy przedszkolne w roku 2021/2022

Grupa ” Misie” (3 , 4 latki)

Wychowawcy:

 mgr Danuta Kędra

         mgr Katarzyna Milczanowska  

Pomoc nauczyciela : Natalia Sąsiadek

Grupa” Motylki” (4, 5 latki)

Wychowawcy:

mgr Elżbieta Sadowska

mgr Magdalena Zych

Pomoc nauczyciela: Wiesława Winiarska

Grupa „Kotki” (5 , 6 latki)

Wychowawca:

           Ewa Irzyk

mgr Magdalena Zych

Pomoc nauczyciela: Katarzyna Tesznar

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Prowadzący : mgr Bożena Bober

Zajęcia logopedyczne

Prowadzący : mgr Agnieszka Stępień

Język angielski

Prowadzący: mgr Agnieszka Supel

Reilgia

Prowadzący : mgr Bernadeta Kędra