Jak stymulować rozwój mowy dziecka

Jak stymulować rozwój mowy dziecka

1. Zwracać uwagę na poprawność i wyrazistość własnej wymowy w kontakcie słownym z dzieckiem.

2. Wzbogacić słownik dziecka poprzez częste rozmowy, czytanie książek, czasopism, opowiadanie ich treści.

3. Zachęcać do wypowiedzi w formie zdań, a nie pojedyńczych wyrazów.

4. Unikać w rozmowach z dzieckiem sztucznych spieszczeń, tzw.” języka dziecięcego”

5. Otoczenie, w którym dziecko przebywa powinno słuchać z uwagą i poważnie każdej wypowiedzi dziecka, podtrzymywać opowiadanie poprzez odpowiedzi i stawianie pytań.

6. Nie wolno wypowiedzi dziecka o ile są błędne bezpośrednio poprawiać i kazać powtarzać w formie poprawnej po kilka razy – są to zabiegi szkodliwe.

7. Poprawną formę wypowiedzi należy zastosować przy nadarzających się okazjach, a czasem przez odpowiednio postawione pytanie wywołać poprawne brzmienie wyrazu.

8 Naturalnej potrzeby dziecka do wypowiadania się nie gasić obojętnością i czy cierpką uwagą, bo wówczas dziecko zamyka się w sobie i „niemieje”.

Monika Sokołowska-Supel